Debatt: Sätt miljön före partipolitiken, EU-politiker!