Deltagande i Brighters emission – sista teckningsdag

Sista dagen för att omvandla teckningsrätter till aktier är 10 januari 2020. Vissa banker och fondkommissionärer kan kräva att det finns likvida medel på aktuellt konto före detta datum för att det ska vara möjligt att genomföra transaktionen. Du behöver även meddela din bank att du vill teckna aktier i emissionen, utöver att ha likvida medel på det aktuella kontot.

Kontakta din bank eller fondkommissionär för instruktioner snarast om du har för avsikt att delta men är osäker på hur, då emissionen avslutas imorgon.

Fullständig information kring emissionen finns i Prospektet som publicerats på bolagets hemsida https://brighter.se/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45     
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Besök bolagets hemsida för mer information: https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.