Den 6:e december 2021 inleds den andra teckningsperioden av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2021

Den andra och avslutande teckningsperioden av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2021, som emitterades i samband med Anima Group AB:s företrädesemission under det första kvartalet 2021, inleds den 6:e december 2021 och pågår till och med den 20 december 2021. Efter den första teckningsperioden som genomfördes i maj 2021, kvarstår 279 939 teckningsoptioner med möjlighet att teckna under denna avslutande period. En teckningsoption av serie TO1 2021 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,20 kronor per B-aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Emissionsvolym: 743 702 teckningsoptioner av serie TO1 2021 berättigar till teckning av 743 702 B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget högst 5 354 654 kronor före emissionskostnader. Teckningskurs: 7,20 kronor per B-aktie.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna tillhandahålls på Bolagets hemsida www.animagroup.se

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto): Teckning ska ske genom samtidig betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.animagroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Karlsson
TF Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)765 62 02 57
e-post: maria.karlsson@animagroup.se

Om Anima Group AB
Anima Group AB är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.