Den första teckningsperioden av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2021 är avslutad

Den första teckningsperioden av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2021 som inleddes den 12:e maj 2021, avslutades den 26:e maj 2021. Under perioden tecknades totalt 463 763 B-aktier i Bolaget, med stöd av motsvarande antal teckningsoptioner, till en teckningskurs om 7,20 kronor per B-aktie. Detta medför att Bolagets i samband med denna första teckningsperiod tillförs totalt 3 339 093,60 SEK före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital ökas därmed med 134 491,30 SEK och resterande 3 204 602,30 SEK tillförs den fria överkursfonden.

Efter den första teckningsperioden kvarstår 279 939 teckningsoptioner, vilka kommer att kunna tecknas under den slutliga teckningsperioden mellan den 6:e december 2021 och den 20:e december 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Karlsson, VD
Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Tel: +46 70 553 011
E-post: daniel@hastkallaren.se

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME

Om Hästkällaren

Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk
återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar
och ridsport.