DevPort AB (publ) och Orbit One AB tecknar ramavtal

Pressmeddelande den 11 april 2023, kl. 08:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med kontraktstillverkaren av elektronik och elektromekanik Orbit One AB, rörande konsulttjänster inom bland annat produktutveckling, produktionsutveckling och digitala lösningar.

Det finns inga garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men båda parter ser stora positiva möjligheter genom avtalet och ett första steg mot att bygga en långsiktig relation.

Vi är mycket stolta över att Orbit One väljer oss i detta samarbete och i utvecklingen framåt. Det är helt i linje med vår fortsatta tillväxtsresa i Blekinge tillsammans med våra partners, säger Stefan Nilsson, Regionansvarig på DevPort om det nya samarbetet.

Orbit One strävar alltid efter att skapa långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra partners kan utveckla och ständigt förbättra tillverkningen av våra kunders produkter. DevPort har precis den kompetensprofil och erfarenhet inom bland annat sustaining design som vi inom Orbit One söker. Tillsammans kommer vi komplettera varandra på ett optimalt sätt och kunna skapa nya affärserbjudanden för EMS-marknaden, säger Orbit Ones President & Chief Executive Officer Mattias Lindhe.

Detta ramavtal ligger i linje med DevPorts långsiktiga strategi att växa utanför fordonsbranschen. Vi ser verkligen fram emot att få chansen att kunna växa vår affär ytterligare utanför fordon, säger DevPorts VD, Nils Malmros.

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Mattias Lindhe, President & CEO Orbit One AB. Tel: 0709-65 12 49 eller e-post: mattias.lindhe@orbitone.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2023, kl. 08:30 CET.

Om DevPort

DevPort är en svensk teknikkonsultkoncern och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet delas in i tre affärsområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter över 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.

Om Orbit One

Orbit One är en av Skandinaviens ledande och mest erfarna tillverkare av elektronik och elektromekanik. Orbit One skräddarsyr, tillsammans med produktägaren, optimerade och hållbara lösningar för hela värdekedjan. Företaget är en föregångare inom digitalisering, robotisering, automatisering samt Lean, där man 2022 utsågs till vinnare av Svenska Leanpriset. Orbit One är internationellt verksamt med tillverkningsenheter i Sverige och Polen. I Sverige finns enheterna i Ronneby och Stockholm. Orbit One-koncernen har idag runt 700 anställda och omsätter cirka 1,2 miljarder SEK. Orbit One ägs av medlemmar i ledning och styrelse vilket ger korta och snabba beslutsvägar.

För mer information, besök www.orbitone.se.