DEWA lanserar satellitbaserat nätverk och tjänst för IoT i partnerskap med Wyld Networks

Dubais kraft- och vattenmyndighet DEWA har skjutit upp sin första satellit, DEWA – SAT 1, och som partners har Wyld Networks, DEWA R&D-center och Infra X, telekom-sektionen av Digital DEWA, utvecklat satellit-IoT-terminaler för att stödja det nya satellitnätverket. Wyld ansvarar för att leverera satellit-IoT-terminalerna för nätverket.

I januari 2022 sköt DEWA upp nanosatelliten DEWA – SAT 1 och blev därmed det första kraft- och vattenbolaget i världen att använda nanosatelliter för att förbättra underhålls- och planeringsarbetet för sina vatten- och elnät. Wyld Networks har levererat de första test-satellitterminalerna inför lanseringen av den satellitbaserade tjänsten.

DEWAs rymdprogram (Space-D) kommer att använda sig av satelliter och markinfrastruktur för att övervaka el- och vattenledningar, till exempel genom att använda värmekameror för att detektera värmemarkörer i högvoltsledningar, transformatorstationer, byggnader och solkraftverk.

”Vi är mycket glada över att vara en del av DEWAs rymdprogram (Space-D). Det är ett ambitiöst och långtgående projekt för att använda satelliter för uppkoppling varsomhelst i världen i syfte att förbättra skötseln av vatten- och elnät. Det är verkligen ett innovativt program för att revolutionera kraft- och vattensektorn globalt”, säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks.

För mer information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com

Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com