Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3

Göteborg, 23 januari 2023 – Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations terapier baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler, beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK, tillkännagav idag att säkerhetskommittén (Data Safety and Monitoring Board/DSMB) slutfört sin tredje bedömning av den pågående kliniska fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus, ELC-100, i neuroendokrina tumörer och rekommenderade en fortsättning av studien, enligt plan.

Doseskaleringsstudien, som genomförs i samarbete med Uppsala universitet som sponsor, har tidigare kunnat rapportera signaler om klinisk aktivitet hos två av åtta utvärderbara patienter i ELC-100-studien, där totalt 12 patienter planeras bli behandlas i fyra dosnivåer/kohorter. Efter DSMB:s rekommendation att fortsätta studien kan rekryteringen av de återstående tre patienterna i den sista kohorten påbörjas.

Om ELC-100 kliniska fas I/IIa doseskaleringsstudien

ELC-100-studien genomförs i två steg. Steg ett, som nu pågår, har som primärt mål att undersöka behandlingens säkerhet och avgöra den maximalt tolererbara dosen. Studien har fyra dosnivåer med tre patienter på varje nivå. Förutom att bestämma den maximalt tolererbara dosen, utvärderas även effektiviteten till exempel i form av tumörsvar.

Hittills har inga dosbegränsande biverkningar rapporterats. Full effektrapportering från ELC-100-studien förväntas när studien är helt avslutad.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51

jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations behandlingar baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Bolagets teknologiplattform, iTANK, används för att beväpna bolagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank. För mer information, vänligen besök www.elicera.se