Embracer avser genomföra riktad nyemission, grundare säljer aktier

Gamingbolaget Embracer meddelar planer att genomföra riktad nyemission av B-aktier och en försäljning av befintliga B-aktier från grundarna, framgår av ett pressmeddelande.

Den tilltänkta placeringen är på cirka 29 miljoner B-aktier genom en nyemission som avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman 16 september 2020 och från grundarna planeras att säljas upp till cirka 9 miljoner befintliga B-aktier.

Transaktionen riktar sig till svenska och internationella institutionella investerare.

Canada Pension Plan Investment Board, CPPIB, har på vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier till ett belopp motsvarande cirka 2 miljarder kronor i transaktionen och därmed bli en betydande aktieägare i Embracer. Ett villkor är att det slutliga priset i bookbuilding-förfarandet motsvarar en rabatt om minst 8 procent i jämförelse med den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktier idag.

Embracer Group har anlitat Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, för att undersöka förutsättningarna för placering av nya och befintliga B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som påbörjas i dag.

Anledningen till grundarnas försäljning är att möjliggöra för bolaget att attrahera nya långsiktiga aktieägare såsom CPPIB samt även fastställa ett långsiktigt ägande av Embracer Group genom att konsolidera grundarnas aktieägande i Lars Wingefors AB. Försäljningen kommer också att tillhandahålla viss likviditet till grundarnas respektive holdingbolag. De ursprungliga grundarna är Lars Wingefors, Erik Stenberg, Mikael Brodén, Klemens Kreuzer och Reinhard Pollice.

För att konsolidera aktieinnehavet kommer Lars Wingefors holdingbolag Lars Wingefors AB samtidigt med transaktionen att förvärva aktier från de andra grundarna. Som ett resultat blir de övriga grundarna direktägare i Lars Wingefors AB och kommer inte längre att äga aktier indirekt i Embracer Group via egna holdingbolag.

Nyhetsbyrån Finwire