Emissionen är övertecknad och stänger

Urekas emission, mellan den 20 november och den 8 december, har övertecknats och avslutats. På grund av betydande intresse begränsas tilldelningen av aktier till flertalet tecknare.

Emissionen är övertecknad och stänger

Emissionen av Ureka mellan den 20 november och den 8 december har redan övertecknats, och styrelsen har under emissionens första dag beslutat att stänga emissionen och tar inte emot fler teckningssedlar.

I syfte att förbereda bolaget inför en framtida börsnotering har styrelsen valt att prioritera en bred spridning av tilldelningen. Det medför att styrelsen tvingas att begränsa tilldelningen till flertalet tecknare.

Inom kort kommer vi att mejla ut inbetalningsanvisning och tilldelning med aktienummer.

Kommentar från bolagets VD Johan Skålén:
När vi startade bolaget anade vi att det finns ett stort intresse att återuppbygga Ukraina. Men
intresset för Ureka och återuppbyggnaden har varit större än vi trodde. Det bådar mycket gott inför
framtiden och kommande emissioner.

Jag hälsar alla nya aktieägare (ett femtiotal) välkomna och tackar för förtroendet. Jag är övertygad
att det kommer bli en spännande resa tillsammans!

Fler artiklar om Ureka Rebuild AB