Emotras vd tecknar hälften av sin andel av teckningsoptioner

Medicinteknikbolaget Emotra uppger att dess vd Daniel Poté ska teckna hälften av sin andel av teckningsoptioner i samband med ett andra steg i bolagets företrädesemission. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Utnyttjandekursen ligger på 0,4 kronor och Poté kommer kunna teckna en ny aktie per option.

”Jag tecknar ytterligare aktier i Emotra, eftersom jag tror på de mål vi har satt för bolaget och att våra aktiviteter har stöd av rätt kompetenser. Vi kommer att fortsätta arbeta med forskare, teknik- och affärsutvecklare då jag ser att EDOR har en stor potential som metod i framtiden”, säger Daniel Poté.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire