En emission som gör skillnad – Calmarks innovation underlättar diagnos på nyfödda barn

Sponsrad

Sedan Calmarks startades 2007 har fokus varit på vård av nyfödda. Grundaren till företaget, Mathias Karlsson, mötte under sin första journatt som läkare på en barnklinik i Stockholm ett nyfött barn som inte andades efter förlossningen. När blickarna i rummet vändes mot den nyblivna läkaren Mathias, insåg han hur få objektiva beslutstöd det fanns utvecklade just för nyfödda. Detta blev startskottet för forskningsprojekt och till företaget Calmark, som Mathias grundande tillsammans med civilingenjören Sofia Hiort af Ornäs.

Idag är Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar patientnära diagnostik för nyfödda barn.

Produkterna kan avslöja allvarliga tillstånd under första levnadsveckan. I de länder där det finns en utvecklad hälso- och sjukvård, kommer Calmarks produkter att underlätta patientresan genom vården och bidra till sparad tid och vård av rätt patient på rätt vårdnivå. I mindre utvecklade länder kommer Calmarks lösningar att kunna erbjuda en billig och säker teknologi som gör det möjligt att rädda liv.

För de flesta barn är den första levnadsveckan utan komplikationer, men för en mindre grupp barn är en första tiden mer komplicerad och kan leda till att ett antal olika mer eller mindra akuta åtgärder behövs. Komplikationerna kan leda till bestående men eller att barnet avlider, om inte rätt hjälp ges i tid. Calmarks produkter kan underlätta att rätt patient, får rätt vård, i rätt tid och med rätt kvalitet, oberoende av var i världen barnet föds.

Produkten

Som ett första steg kommer Calmark att ta fram en trippeldiagnostik med testerna bilirubin (gulsot), glukos (lågt blodsocker) och LDH, ett enzym som visar om barnet haft syrebrist under förlossningen allvarlig nog att ge bestående men på barnets hjärna.

Barnets blod kan testas på plats, då produkten Neo är patientnära, och testet inte behöver skickas till ett lab. Svaret kommer inom ett par minuter, och mängden blod som behövs för provtagning är mindre än vad som tidigare behövts.

Patientflödena förbättras därmed och tid och pengar sparas för sjukvården. I många delar av världen finns heller inte tillgång till sjukhuslaboratorier, och där kan Calmarks produkter göra stor skillnad för att ställa rätt diagnos.

Idag finns ingen patientnära diagnostik som följer patienten under första tiden i livet och är specialiserad på nyfödda barn. Calmark har genom lång tids forskning tagit fram en patenterad metod för att kunna lösa detta problem.

”Genom vår forskning har vi utvecklat ett patientnära analysinstrument (PNA) som är anpassat för nyfödda barn, är portabelt och som på ett enkelt och snabbt sätt genererar ett resultat. Oavsett var i världen barnet befinner sig så erbjuder vi ett beslutstöd för läkare, barnmorskor och sjuk- sköterskor, som kan underlätta diagnos på bebisen under dess första levnadsveckor” säger VD Anna Söderlund.

Marknaden för Calmarks produkter sträcker sig över hela världen och medicinsk utrusning för nyfödda barn är en miljardindustri. Undersökningar visar att tack vara PNA-analyser kan kostnader inom vården reduceras med cirka 8–25 %. Den globala sammanlagda PNA-marknaden för alla patientgrupper beräknades år2017 till cirka 13,87 miljarder USD och bedöms växa till att år 2026 uppgå till cirka 23,92 miljarder USD.

”Vi kommer både att göra en stor skillnad för barn och familjer runt om i världen och samtidigt bygga ett stort och lönsamt företag,” berättar Anna Söderlund vidare.

Framtiden

Planen för att lansering av Calmark Neo är satt till början av 2020.

”Vår målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-produkter för nyfödda. På sikt räknar vi med att kunna erbjuda flera relevanta tester för nyfödda barn. Vi tar nu fram en plattform som vi senare kan bygga vidare på”, säger Anna.

Hon fortsätter: ”När ett laboratorium inte längre behövs för den här typen av tester så kortar vi ner ledtider i processer och förenklar utförandet i västvärlden och erbjuder helt nya möjligheter i tredje världen, som då kommer att kunna enkel tillgång till bra mätinstrument”

Calmark har i skrivande stund en pågående emission, med målet att ta in 23 miljoner under 2018 och 16 miljoner under 2019. Intresset för emissionen har varit stort, för 65% av initiala kapitalet finns det signerade teckninsgsförbindelser. Kapitalet skall användas till att finansiera Calmarks utvecklingsprojekt. De första tre testerna ska vara klara i slutet av 2019. Bolaget kommer dessutom att starta uppbyggnad av produktion. Tanken är att produktionslinjen och utvecklingen ska vara klara samtidigt för produktlansering 2020.

Calmark bjuder in att vara en del av resan och teckna aktier för en kommande IPO på Spotlight Stockmarket! Teckningstid för nyemission pågår 25 maj till 11 juni.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid
25 maj – 11 juni 2018
Handelsplats
Spotlight Stockmarket
Första handelsdag
6 juli 2018
Emissionsbelopp
23 miljoner sek
Värdering pre money
24,9 miljoner
Teckningsförbindelser
15,1 miljoner (66%)
Teckningskurs i emissionen
23 SEK per unit. En unit består av 5 B-aktier och 3 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B.
Priset per B-aktie
4,60 SEK.
Rådgivare
Sedermera Fondkommission

Mer information:
https://www.sedermera.se/sv/uppdrag/2018-06/calmark-sweden-ab