Enviro stärker sitt kapital genom en kvittningsemission på 2,8 MSEK

Scandinavian Enviro Systems AB (publ (”Enviro” eller ”Bolaget”) stärker sin finansiella ställning via omsättning av ett lån till eget kapital i en riktad emission genom kvittning. Emissionsbeloppet är på cirka 2,8 MSEK. Kapitalet skall huvudsakligen användas till bearbetning av marknaden för anläggningsförsäljning samt till att stärka bolagets arbetskapital.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om 2 795 704 kronor och 3 180 000 aktier. Emissionen genomförs via en kvittning av ett lån utställt av Recall Capital Nordic AB och teckningskursen per aktie blir 0,8792 kr. Antal aktier i Bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 128 839 140 och aktiekapitalet kommer att öka med 127 200 kronor och kommer att uppgå till totalt 5 153 566 kronor. Utspädning efter emissionen kommer att vara 2%. Emissionen genomförs enligt marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se  
www.envirosystems.se  

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 17.40 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se