#18-77 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Spintso International AB

Emissionen i Spintso International AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Spintso International BT har nu fastställts till den 21 augusti 2018.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Spintso International BT
Kortnamn: SPIN MTF BT
ISIN-kod: SE0011282573
FISN-kod: SPINTSO/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-05-28
Sista dag för handel: 2018-08-21
Instrument-ID: 4CHY
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.