Esmaeilzadeh Holding överväger emission av seniora icke säkerställda obligationer och villkorat partiellt återköp av utestående obligationer

Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”) har givit ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB mandat att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start tisdagen den 14 juni 2022. En kapitalmarknadstransaktion av ett seniort icke-säkerställt obligationslån med en löptid om 3,5 år och en tilltänkt initial volym om cirka 500 miljoner kronor (”Obligationerna”) kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. I samband med den potentiella obligationsemissionen överväger EHAB även att genomföra ett villkorat partiellt återköp i sina utestående obligationer (ISIN: SE0017133564) (”Obligationsåterköpet”). Investerare som deltar i emissionen av de nya Obligationerna kommer att erhålla prioriterad tilldelning i Obligationsåterköpet och prissättningen kommer att fastställas baserat på efterfrågan. Intresserade investerare välkomnas att kontakta ABG Sundal Collier AB eller Pareto Securities AB enligt kontaktuppgifter nedan:

ABG Sundal Collier:
DCM Syndicate
Telefon: +46 8 566 286 40
E-post: dcm-syndicate@abgsc.se

Pareto Securities:
Caroline Nytvedt
DCM Syndicate
Telefon: +47 22 87 88 17
E-post: caroline.nytvedt@paretosec.com

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

Telefon: +46 707 18 70 61

E-post: saeid@ehab.group

Nils Fredrik Dehlin, General Counsel & IR

Telefon: +46 720 90 26 99

E-post: nilsfredrik@ehab.group

Denna information är sådan information som Esmaeilzadeh Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2022 kl 10:00 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)
EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer. EHAB:s portfölj utvecklas ständigt allteftersom nya möjligheter och intressanta branscher identifieras. EHAB:s substansvärde uppgår till cirka 7,8 miljarder kronor. För mer information, se www.ehab.group.