Esmaeilzadeh Holdings portföljbolag Lyvia genomför nyemission

Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”) meddelar idag att portföljbolaget Lyvia Group AB (publ) (”Lyvia”) genomfört den riktade nyemissionen av aktier som offentliggjordes den 3 maj 2023.

EHAB:s portföljbolag Lyvia har genomfört en riktad nyemission av aktier till ett antal externa investerare, samt vissa entreprenörer och anställda inom koncernen. Nyemissionen genomförs till en pre-money värdering om cirka 6 miljarder kronor. Priset per aktie uppgick till 1 137 kronor per aktie. Efter nyemissionen äger EHAB 4 884 054 aktier i Lyvia. Värdet på EHAB:s innehav i Lyvia uppgår därmed till cirka 5,55 miljarder kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

E-post: saeid@ehab.group
 

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel & Vice VD

+46 720 90 26 99, nilsfredrik@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023, kl. 18.15 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.