Esmaeilzadeh Holdings portföljbolag Rebellion genomför nyemission

Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”) meddelar idag att portföljbolaget Rebellion Capital AB (”Rebellion”) framgångsrikt genomfört den riktade nyemissionen av aktier om 200 miljoner kronor som EHAB offentliggjorde den 6 maj 2022.  

EHAB:s portföljbolag Rebellion har beslutat om en riktad nyemission av aktier om 200 miljoner kronor till ett stort antal nya och befintliga investerare. Nyemissionen genomfördes till en pre-money värdering om 2,5 miljarder kronor. Priset per aktie uppgick till 2 455 kronor per aktie och fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande. Efter nyemissionen äger EHAB 440 835 aktier, motsvarande 40 procent, i Rebellion.

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare

Telefon: +46 707 18 70 61

E-post: saeid@ehab.group

Nils Fredrik Dehlin, General Counsel & IR

Telefon: +46 720 90 26 99

E-post: nilsfredrik@ehab.group 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 09:00 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer. EHAB:s portfölj utvecklas ständigt allteftersom nya möjligheter och intressanta branscher identifieras. EHAB:s substansvärde uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor. För mer information, se www.ehab.group.