Eurobarometer: människor i EU stöder EU:s energipolitik och EU:s svar på Rysslands invasion av Ukraina och är mer optimistiska om ekonomin

Stockholm 11 juli 2023

Den senaste ordinarie Eurobarometern som utfördes i juni 2023 visar att människor i EU fortsätter att starkt stödja energiomställningen och förväntar sig massiva investeringar i förnybar energi.

De fortsätter att i stor utsträckning stödja EU:s åtgärder för Ukraina och det ukrainska folket. De stöder också mer försvarssamarbete i EU och mer pengar till försvaret.

Inflationen oroar fortfarande många, men uppfattningen om den ekonomiska situationen och de ekonomiska förväntningarna håller på att ljusna. En majoritet av människorna i EU anser att NextGenerationEU, EU:s återhämtningsplan på 800 miljarder euro, kan vara effektiv för att möta dagens ekonomiska utmaningar. Stödet för euron är fortsatt högt.

Brett stöd för energiomställningen

Mer än åtta av tio i EU anser att EU bör investera massivt i förnybar energi, t.ex. vind- och solenergi (85 %), och att ökad energieffektivitet i byggnader, transporter och varor gör oss mindre beroende av energiproducenter utanför EU (82 %). Dessutom anser 80 % att EU-länderna bör köpa in energi från andra länder gemensamt för att få ett bättre pris.

Vidare instämmer 81 % av de tillfrågade i att en minskning av olje- och gasimporten och investeringar i förnybar energi är viktigt för vår säkerhet överlag, och 82 % anser att EU bör minska sitt beroende av ryska energikällor så snart som möjligt.

Starkt stöd för EU:s svar på Rysslands invasion av Ukraina

Stödet för svaret på Rysslands invasion av Ukraina är fortfarande mycket stort.

88 % av människorna i EU är positiva till att ge humanitärt stöd till dem som drabbats av kriget, och 86 % är positiva till att välkomna människor i EU på flykt undan kriget. 75 % är för ekonomiskt stöd till Ukraina och 72 % stöder ekonomiska sanktioner mot ryska staten och ryska företag och privatpersoner.

Dessutom instämmer 66 % i att förbjuda statsägda medier som Sputnik och Russia Today att sända i EU, och 64 % stöder finansiering av inköp och leverans av militär utrustning till Ukraina. 64 % tycker också att EU ska ge Ukraina status som potentiell medlem i EU.

Sammantaget är 56 % av de svarande nöjda med EU:s svar på den ryska invasionen av Ukraina och 54 % är nöjda med svaret från den nationella regeringen.

För ett starkare europeiskt försvar

Den kan nämnas att 77 % av européerna är för en gemensam försvars- och säkerhetspolitik. 80 % anser att samarbete i försvarsfrågor på EU-nivå bör ökas, 77 % anser att EU-ländernas inköp av militär utrustning bör samordnas bättre, 69 % vill att EU stärker sin kapacitet att producera militär utrustning och 66 % menar att mer pengar bör läggas på försvaret i EU.

Ett starkare EU i världen

77 % håller med om att EU bör bygga upp partnerskap med länder utanför EU för att investera i hållbar infrastruktur och knyta samman människor och länder runt om i världen. Dessutom anser 69 % att EU har tillräckligt med styrka och verktyg för att försvara EU:s ekonomiska intressen i den globala ekonomin.

Förtroendet för EU har ökat avsevärt i de flesta kandidatländer sedan vintern 2022–2023. Förtroendet är störst i Albanien (77 %, + 6), följt av Bosnien och Hercegovina (57 %, +7), Montenegro (54 %, + 7), Nordmakedonien (48 %, + 1), Moldavien (44 %, + 2), Turkiet (41 %, + 12) och Serbien (32 %, + 2).

Förbättrat ekonomiskt klimat

Den ekonomiska uppfattningen har förbättrats avsevärt. 45 % av de tillfrågade anser nu att situationen för den europeiska ekonomin är god (+ 5 procentenheter sedan januari-februari), vilket är något fler än det antal som anser att situationen är dålig (44 %, -7 procentenheter). 40 % beskriver den ekonomiska situationen i sitt eget land som god (+ 5 procentenheter) och 58 % som dålig (-8 procentenheter).

55 % av människorna i EU anser att NextGenerationEU, EU:s återhämtningsplan för 800 miljarder euro, kan vara ett effektivt sätt att möta dagens ekonomiska utmaningar.

I euroområdet är stödet för den gemensamma valutan fortfarande mycket högt (78 % mot 17 %), medan det är något lägre i EU som helhet (71 % mot 23 %).

Inflationen oroar fortfarande många, men färre än i början av året.

27 % av européerna anser att stigande priser/inflation/levnadskostnader är ett av de två viktigaste problem som EU står inför just nu (-5 procentenheter sedan januari-februari). Världsläget kommer på andra plats med 25 % (-3 procentenheter), tätt följt av invandring (24 %, + 7 procentenheter) och miljö och klimatförändringar (22 %, + 2 procentenheter). Energiförsörjning (16 %, -10 procentenheter) harminskat betydligt och gått från tredje till sjätte plats.

På frågan om de två viktigaste frågorna för det egna landet uppgav 45 % stigande priser/inflation/levnadskostnader (-8 procentenheter), tydligt före den ekonomiska situationen (18 %, +1 procentenhet), miljö och klimatförändringar (16 %, +2 procentenheter), invandring (14 %, +5 procentenheter) samt hälsa (14 %, oförändrat). Oron över energiförsörjning har minskat kraftigt (12 %, -7 procentenheter) och har sjunkit från andra till femte plats.

Den allmänna uppfattningen om EU ligger fast

De flesta allmänna indikatorerna är stabila. Bland annat tenderar 47 % av EU:s befolkning att känna förtroende för EU, vilket är 15 procentenheter mer än förtroendet för de nationella regeringarna. Omvänt tenderar 45 % att inte lita på EU.

Exempelvis har 45 % av människorna i EU en positiv uppfattning om EU, medan 18 % har en neutral och bara 37 % negativ uppfattning. I alla medlemsstater är de positiva uppfattningarna större än de negativa.

63 % av de tillfrågade i EU uppger att de är optimistiska om EU:s framtid, medan 34 % säger sig vara pessimistiska.

Bakgrund

Den ordinarie Eurobarometern för våren 2023 (EB 99) genomfördes genom personliga intervjuer 31 maj–21 juni 2023 i de 27 EU-länderna. Undersökningen omfattade intervjuer med 26 425 personer i EU. Vissa frågor ställdes även i tolv andra länder och territorier. Eurobarometern publicerades den 10 juli.

Läs mer

Ordinarie Eurobarometer 99

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3052

https://europa.eu/!YC9fKc

För faktablad per land scrolla ner på webbplatsen för Eurobarometer-undersökningen via länk ovan.

Presskontakt
Anna REZETTE

Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk vid EU-kommissionen i Sverige
+46 8 562 44 29
+46 72 084 99 95
anna-johansson.rezette@ec.europa.eu

Presskontakt EU-kommissionen i Bryssel
Dana SPINANT
+32 2 299 01 50
dana.spinant@ec.europa.eu