Extra bolagsstämma i Enrad AB

Enrad AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 21 januari kl. 17.00 med syftet att ändra styrelsens sammansättning. Företaget har nyligen avslutat sin emission framgångsrikt och går vidare in i en ny fas. Huvudinriktningen är att fortsatt utveckla produkt och produktion för att bland annat förbättra lönsamheten samt att intensifiera försäljningsarbetet för att möta ökad efterfrågan. För att stödja bolagets utveckling i denna fas görs bedömningen att styrelsens kännedom och erfarenhet från branschen bör förstärkas.

– Enrad befinner sig i en spännande och krävande fas. Kunskap och erfarenhet från den bransch som företaget verkar i bedöms viktigt i detta skede. Styrelsearbetet vid strategiska beslut i samband med teknik och marknadsrelaterade frågor kräver god insikt från branschen för bra och snabba beslut. Till nya styrelseledamöter föreslås därmed Ulf Herder samt Mats Jernsand. Ulf och Mats har lång erfarenhet från branschen och kan bidra med både omfattande kunskap om marknaden och teknisk kunskap. Det är såklart roligt att dom med sin erfarenhet vill bidra till Enrads utveckling samtidigt som de ser den framtida potentialen för propan/propen som köldmedium, säger Jakob Granström.

Carl-Johan Ahl och Frank Hallberg kommer samtidigt att lämna styrelsen.

För ytterligare information 
Jakob Granström, Ordförande, Enrad AB
Telefon: 070-542 44 77
E-post: mr.jakobgranström@gmail.se

Kort om Enrad 
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se