Utfall i emission av teckningsoptioner av serie 2018/2022

Crunchfishs företagsledning tecknar fullt i incitamentsprogrammet och ett i det närmaste fullt deltagande även av övriga anställda.

På Crunchfish AB:s extra bolagsstämma den 11 september 2018 beslutades att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget.

Den riktade emissionen omfattade högst 700,000 teckningsoptioner av serie 2018/2022, vilka sammanlagt berättigar till teckning av 700,000 nya aktier i bolaget. Optionerna emitteras till ett pris om 0.23 SEK per teckningsoption. Varje teckningsoption medför rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10.92 SEK per aktie, under perioden 1-30 juni 2022. Värderingen har skett enligt Black & Scholes-modellen.

Crunchfish kan meddela att företagsledningen har tecknat fullt i den givna tilldelningen, vilket omfattar 360,000 teckningsoptioner. Sammanlagt har närmare 90 procent av företagets anställda valt att delta i incitamentsprogrammet, vilket har resulterat i tecknande av totalt 580,000 teckningsoptioner. Crunchfish tillförs därmed cirka 133,400 SEK.

Om samtliga 580,000 teckningsoptioner nyttjas, baserat på bolagets aktiekapital efter nyligen genomförd företrädesemission och förutsatt att inga ytterligare förändringar i aktiekapitalet sker fram till och med nyttjandeperioden, motsvarar detta en utspädning om högst cirka 2.7 procent av aktierna och rösterna.

”Det är glädjande att företagets framtidstro avspeglar sig i deltagandet i incitaments­programmet,” säger styrelsens ordförande Joachim Samuelsson.

För ytterligare information kontakta:
Joachim Samuelsson, styrelseordförande och bolagets IP-ansvarig
Telefon: 0708 464 788
Epost: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.
Epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför Augmented Reality-teknik för m-handel och industriella samt sociala applikationer. Vår mjukvara gör det möjligt att styra elektronik med gester och möjliggör AR i en tredje parts applikation. Crunchfishs teknik är licensierad till både hårdvaruproducenter och applikations-utvecklare och finns för närvarande tillgänglig i enheter och applikationer från globala spelare. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och är baserat i Sverige. Besök crunchfish.com för mer information.