EYEONID GROUP AB (publ): Corfind intervjuar VD Patrik Ugander i samband med nyemission om bolagets verksamhet och resan framåt

I samband med att EyeOnID går ut i en nyemission där teckningsperioden börjar idag den 26:e november har Corfind gjort en intervju med bolagets VD Patrik Ugander.

Se videon där han berättar om resan framåt och bolagets möjligheter till expansion inom ID-monitorering, nya affärersmöjligheter och  tillväxt i europamarknaden för EyeOnID.

För mer information vänligen kontakta

Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

Hemsida: www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.