Fastator inleder process för listbyte till börsens huvudlista

Styrelsen i AB Fastator har beslutat att inleda processen för att byta marknadsplats för bolagets aktier från First North till reglerad marknad. Noteringen beräknas kunna ske under 2019.

– Fastator har nu, efter ett antal år av stark tillväxt, nått en storlek där bolaget bedöms vara moget för notering på börsens huvudlista. En notering på reglerad marknad skärper kraven på bolaget ytterligare och öppnar därmed upp för nya investerargrupper, exempelvis större institutioner både från Sverige och från utlandet. Det är vår övertygelse att detta skapar bättre förutsättningar för omvärdering av substansrabatten samt förbättrad likviditet i aktien, säger Fastators styrelseordförande Björn Rosengren.

Fastators aktie har sedan 2015 handlats på Nasdaq First North och bolaget har sedan flera år tillämpat redovisningsprincipen IFRS. Det senare är ett krav för att kunna handlas på Nasdaqs huvudlista.

– En flytt till börsens huvudlista är något som tydligt kommer gynna våra möjligheter att skapa värde för våra aktieägare och portföljbolag, säger Joachim Kuylenstierna, VD för Fastator.

Fastator inleder nu en pre-IPO process med PWC för att genomlysa och förbereda bolaget inför den formella granskningen som i ett senare skede kommer att utföras av en av börsen utsedd börsrevisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, vice VD & CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 08.50.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.