Flaggning i AcouSort AB

AcouSort AB (”AcouSort”) meddelar idag att, som ett resultat av utspädning med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen, har Stefan Scheding och Freltec ApS (helägt av bolagets VD Torsten Freltoft) minskat sina respektive aktieinnehav i AcouSort till under 10 procent.

Stefan Scheding äger 840 600 aktier i AcouSort, vilket före utspädning motsvarade 11,19 procent av röster och kapital i bolaget. Som ett resultat av utspädning motsvarar det efter registrering av nyemissionen 8,39 procent av röster och kapital i bolaget.

Freltec ApS (helägt av bolagets VD Torsten Freltoft) äger 827 100 aktier i AcouSort, vilket före utspädning motsvarade 11,01 procent av röster och kapital i bolaget. Som ett resultat av utspädning motsvarar det efter registrering av nyemissionen 8,26 procent av röster och kapital i bolaget.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). För ytterligare information, besök: http://www.acousort.com