Flera flaggningsmeddelanden i Bibb Instruments efter riktad nyemission

Medicinteknikbolaget Bibb Instruments aviserade igår den 2 december att bolaget genomför en riktad nyemission på 16,2 miljoner kronor till investerare, vilket föranleder flera flaggningsmeddelanden.

Lovisa Hamrin med Herenco Holding & Hamrins stiftelse kommer efter den riktade nyemissionen att äga 1,0 miljon aktier, vilket motsvarar 5,1 procent av kapitalet och rösterna i Bibb Instruments.

Bolagets grundare Charles Walther äger genom CHWA fortsatt 3,38 miljoner aktier i Bibb Instruments, men ägarandelen minskar från 20,8 till 17,4 procent av kapitalet och rösterna.

Håkan Lagerberg med Mastan och pensionsförsäkring ökar sitt innehav till 1,19 miljoner aktier, vilket motsvarar 6,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire