Onoterat AB – förvärvar 30% andel i spelstudion Aftermath Interactive AB samt genomför riktad nyemission

Onoterat AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva 30% av aktierna i mobilspelsstudion Aftermath Interactive AB och betalning sker via nyemitterade aktier i Onoterat AB (publ), inom bolagets bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2020. Förvärvet beräknas slutföras inom 7-10 dagar. I samband med transaktionen genomför även Onoterat AB (publ) en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare om 1 969 604 kronor till en begränsad krets av investerare.

Aftermath Interactive startades med en uttalad ambition att skapa och lansera tävlingsinriktade titlar – med ett särskilt fokus på innovativa kortspel. Grundarna har totalt över 50 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och driva nätpokerspel på några av världens ledande plattformar (Bl.a. Ongame/Bwin). För ändamålet har bolaget utvecklat en egen innovativ spelplatform, DealR. Den första titeln, det pokerbaserade mobilspelet Hands of Victory, är i slutfasen av sin utveckling och mjuklanseras i början av 2021. Fler titlar som ska utvecklas på plattformen med egna unika teman och spelformat är planerade. Aftermath Interactive grundades av Kim Lund, Dan Segolson och David Webber, med stöd av Özkan Ego (medgrundare till börsnoterade spelstudion Qiiwi Games) som strategisk partner och medfinansiär.

Hands of Victory rycker upp ett av världens mest geniala spel, poker, med rötterna och förflyttar det från kasinogolv upp på världens eSport-scener. Genom att injicera spelmekanik som man traditionellt hittar i digitala samlarkortspel, rollspel och arenabattlers (t.ex. Hearthstone och League of Legends) har Aftermath Interactive skapat ett Free-to-play spel som bolaget tror än bättre engagerar nya generationer av gamers samtidigt som det ger etablerade pokerrävar något nytt att sätta tänderna i. 

Intjäningsmodellen kombinerar mikrotransaktioner med månadsabonnemang på ett sätt som är framtaget för att maximalt utmana spelare utan att man kan köpa sig till framgång.

Transaktionen

Köpeskillingen för aktierna i Aftermath Interactive AB uppgår till tre miljoner sex hundra två tusen och tjugo åtta kronor (3 602 024) och ska betalas genom en riktad nyemission utan företräde för befintliga ägare genom kvittning av fordran (avräkningsnota) i Onoterat AB (publ) på motsvarande belopp, till en teckningskurs om 2 kronor per aktie till säljarna. Totalt antal nyemitterade Onoterat-aktier som betalas är 1 801 012 st, Aftermath Interactive AB värderas till cirka tolv (12) miljoner kronor vid transaktionen. Onoterat AB (publ) har option att förvärva ytterligare aktier (motsvarande 21% enligt dagens antal aktier) i Aftermath Interactive AB, och säljarna har även rätt till en s.k. tilläggsköpeskilling om högst 250 000 aktier i Onoterat AB (publ) ifall bolaget når vissa mål innan 2021-10-31. Säljarna har ingått sedvanliga lock-up-avtal om 12 månader.

I samband med förvärvet genomförs en riktad nyemission kontant i Onoterat AB (publ) utan företräde för befintliga aktieägare till bland annat Özkan Ego, som även ingår bland säljarna i Aftermath Interactive AB, Dividend Sweden AB, Alntorp AB, Crafoord Capital Partners AB, Jörns Bullmarknad AB och Mats Holmfeldt om 1 125 488 aktier till teckningskursen 1,75 kronor per aktie. Onoterat AB (publ) genomför även kvittning mot övrig fordran om 73 500 aktier till kursen 2 kronor per aktie.

Onoterat AB (publ) hade innan transaktioner 7 326 821 st aktier och kommer ha 10 326 821 st aktier efter förvärvet samt den riktade emissionen. Aktiekapitalet ökar med 300 000 kronor till 1 032 682,10 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de riktade nyemissionerna bedöms kunna tillföra bolaget nödvändigt kapital i närtid för att genomföra transaktionen, samt till en lägre kostnad jämfört med en företrädesemission. Styrelsen bedömer att båda transaktionerna görs på marknadsmässiga villkor och är till gagn för samtliga aktieägare i bolaget.

Kim Lund, VD för Aftermath Interactive:

Vi har haft den lyckosamma tajmingen att kunna utveckla vår plattform och vårt första spel parallellt med att den mobila esportsmarknaden exploderat och nödvändig teknikutveckling skett på många fronter. Men nu är det dags att accelerera produktion och hitta rätt samarbetspartners för  softlaunch-lanseringen där fokus kommer att ligga på tävlingsspel och streaming. Med Onoterat i ägarleden kommer vi mogna som bolag och hoppas kunna ta del av både kunskap, nätverk och synergieffekter som behövs i nästa fas. Jag ser även med spänning fram emot vad vi som ägare i Onoterat gemensamt kan uträtta när vi positionerar bolaget som en aktiv aktör på den snabbväxande spel- och esports-marknaden.”

Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ):

Onoterat AB (publ) avser i närtid förtydliga sin strategiska inriktning inom Gaming & Entertainment i form av såväl bolagets varumärke och profilering mot marknaden, som dess investeringsstrategi. Bolaget avser att ta en aktiv roll på gaming-scenen och vara en “preferred partner” till unga spelstudios som söker stöd i såväl strategiska som finansiella frågor. Spel-content särskilt inriktat mot den snabbväxande eSport-marknaden kommer utgöra en viktig del av strategin framåt. Med förvärvet av en andel i Aftermath Interactive AB skaffar sig Onoterat AB (publ), utöver en progressiv spelstudio i ett oerhört intressant segment, även access till unik kunskap och erfarenhet från ett starkt team, som kommer hjälpa Onoterat att realisera ovannämnda vision. Aftermath Interactive ABs VD, Kim Lund, kommer att föreslås till Onoterats styrelse, och Özkan Ego kommer engagera sig som medlem av en Advisory Board till bolaget.”

Detta är sådan information som Onoterat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2020, kl 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Bertil Rydevik, Ordförande i Onoterat AB (publ) mobil + 44 7785 720 402Kim Lund, VD i Aftermath Interactive AB mobil 070 – 839 9550

 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se