Oscar Properties har återköpt obligationer till en kurs på 35 procent av nominellt värde

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om 52,9 miljoner kronor. Återköpet gäller bolagets icke säkerställda obligationer med ett utestående nominellt belopp om 311,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande Stibor tre månader plus 5,5 procent och förfaller i september 2023. Det genomsnittliga återköpspriset för obligationerna motsvarar 35 procent av obligationernas nominella belopp, det vill säga 18,5 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire