Diamyd Medical säkrar miljonfinansiering från Vinnova för AI-produktion

Diamyd Medical har tillsammans med AI-teknikbolaget MainlyAI AB och Kungliga Tekniska Högskolan tilldelats finansiering av Vinnova för ett projekt inom AI-driven hållbar produktion.

Finansieringen är på 13 miljoner kronor, inklusive så kallat bidrag in-kind. Denna går till projektet Alistair som ska utforma, testa och bygga en struktur för hållbar produktion med hjälp av AI för Diamid Medicals produktionsanläggning i Umeå.

”Projektet kommer att studera hur AI-teknologier kan användas för att (i) minska växthusgasutsläpp från produktionsanläggningar, och (ii) stödja beslutsfattande och avväganden vid kontroll av produktionsanläggningar med avseende på viktiga parametrar som produktionshastighet, de anställdas välbefinnande, hållbarhetsmål och avfallshantering. Det slutliga målet med projektet är att presentera tekniker och strategier som är tillräckligt generella för att kunna tillämpas och skalas upp i produktionsanläggningar i olika branscher”, heter det i ett pressmeddelande.

”Projektet kommer att stödja både utvecklingen av vår produktionsanläggning och
möjliggöra datadrivet beslutsfattande och hållbarhetstänkande i vårt operativa arbete när vi växer som företag”, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire