FlexQubes årsredovisning 2017 finns tillgängligt på webbsidan

FlexQubes årsredovisning 2017 har idag publicerats på FlexQubes hemsida och finns tillgänglig på:

https://issuu.com/flexqube/docs/flexqube-_rsredovisning-210×297-k7-?e=32891705/59621897

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2017.

För mer information, kontakta VD Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com
+1 678 701 58 55

+46 702 86 06 74

www.flexqube.com

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 mars 2018 kl 15:30 CET.