Fluicell har mottagit köporder från BSYS avseende Dynaflow® Resolve chip

 Fluicell AB (publ.) (Fluicell”) meddelar härmed att bolaget, mottagit en köporder på ett Dynaflow® Resolve chip från det schweiziska bolaget BSYS. Dynaflow® Resolve möjliggör för forskare att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. 

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Genom den nya köpordern från BSYS adderar vi en viktig internationell klient till Fluicells redan väletablerade nätverk. Under det andra halvåret 2019 har vi haft ett stort fokus på en framgångsrik lansering av Biopixlar®, samtidigt har vi lyckats upprätthålla vår försäljningstillväxt i bolaget avseende hela vår produktportfölj.”

Biological Monitoring Systems Switzerland (BSYS) är en Contract Research Organization (CRO) baserat i Basel, Schweiz. Bolaget fokuserar på snabb screening av nya substanser. Bolaget utför ett antal tjänster för läkemedelsbolag, vilket bland annat innebär GLP testande, CiPA screening och Ion-kanal-screening.  

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 725 65 42 05, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.

Fler artiklar om Fluicell