FÖLJER TILLVÄXTPLAN – MYCKET HÖG TILLVÄXT I BÅDE OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 43% till 19 188 (13 439) Tkr
 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till 1 031 (-647) Tkr
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till 5,4% (-4,8%)
 • Resultat före skatt uppgick till 86 (-1 384) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,07 (-0,07) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,14) Kr

 

Perioden, 1 jan – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 4%, till 30 657 (31 931) Tkr

 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -915 (1 903) Tkr
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till -3,0% (6,0%)  
 • Resultat före skatt uppgick till -2 286 (390) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,09 (0,13) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (0,12) Kr

 

Viktiga händelser under första halvåret

 • Shortcut Media förvärvade Magoo, en animationsstudio specialiserad på 3d-design & animation samt visuella effekter (VFX), vilket förväntas bidra med 12-14 Mkr och en EBITA på 1,5-2 Mkr på årsbasis

 • Bond Street Film förvärvade Klapp&Co, en digitalbyråverksamhet som skapar ett nytt affärsområde inom digital design, app- samt webbsideutveckling och förväntas bidra med 4-5 Mkr i omsättning och 10% rörelsemarginal (EBITA) på årsbasis
 • Shortcut Media ingick icke-bindande avsiktsförklaring om att genomföra ett förvärv med omsättning om 14-16 Mkr och rörelseremarginal om ca 8-10% i slutet av Q3
 • Oddway startade dotterbolag i Dubai och vann en ny kund i regionen
 • Bond Street vann affärer värda 2 Mkr, varav ett löpande avtal värt 1 Mkr per år
 • Ramavtal med Region Stockholm trädde i kraft. Bond Street är rankad som nr 2 av 5 leverantörer i ramavtalet
 • Magoo anlitades för att göra avancerad 3d-animation samt visuella effekter till nästa säsong av den populära TV-serien Ture Sventon, en affär värd minst 1,5 Mkr
 • Bond Street vann ramavtal med Frilans Finans, Sveriges största organisation för egenanställda samt uppdrag värda 1,8 Mkr
 • Oddway vann affärer värda 1,3 Mkr från ett svenskt storföretag
 • SMG ökade ägandet i dotterbolaget Oddway från 58% till 100% i syfte att skapa samordningsvinster samt att öka koncernens finansiella styrka ytterligare inför bolagets tillväxtfas
 • Post- och Telestyrelsen (PTS) förlängde ramavtal med Bond Street

 

Verkställande direktörens kommentar

Efter att ha inlett årets första kvartal med offensiva satsningar på både organisk och förvärvad tillväxt är det glädjande att effekterna av detta tydligt börjar synas i de finansiella talen. Under andra kvartalet ökade omsättningen med 43% och det operativa rörelseresultatet (EBITA) ökade med 1,7 Mkr, jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen på 19,2 Mkr är den högsta som SMG har rapporterat under ett kvartal någonsin. Det operativa rörelseresultatet på drygt 1 Mkr (5,4%) har dessutom belastats med integrationskostnader om ca 0,5 Mkr, till följd av de två förvärven. Utan dessa kostnader hade rörelsemarginalen uppgått till 8,0%. Sammantaget en mycket stark utveckling både generellt och jämfört med årets första kvartal. Ett kvitto på att vi följer tidigare kommunicerad tillväxtplan.

Under året har vi fortsatt att vinna fina kunder. Så långt i år har bl.a. ramavtal slutits eller förlängts  med Fjällräven, Frilans Finans, Region Stockholm, Länsstyrelsen samt Post och Telestyrelsen (PTS). Samtidigt har vår kundlista vuxit med både flera internationella storföretag och ledande bolag inom datorspelsindustrin. Oddway har öppnat representationskontor i Dubai där en första affär redan vunnits. SMG har sen förvärvet av Magoo även representationskontor med exponering mot spännande kundgrupper i New York. Sammantaget borgar detta för fortsatt god, uthållig organisk tillväxt. Vår förhoppning är att fortsätta vinna långsiktiga kunder och avtal bland landets största beställare även framgent, något som förvärven under Q2 väntas bidra ytterligare till.

Samarbetet med våra nya kollegor från Magoo och digitalbyrådelen av Klapp & Co, som förvärvades under Q2, har så långt börjat väl. Största delen av planerad integration färdigställdes under Q2. Primärt fokus de kommande kvartalen är att tillsammans vinna ytterligare affärer samt nå synergier.

Den 9 juli kommunicerade vi en avsiktsförklaring (icke-bindande) om ytterligare förvärv, avseende ett bolag som omsätter 14-16 Mkr på årsbasis. Målbolaget har en rörelsemarginal (EBIT) om ca 8-10%. Ambitionen är fortsatt att göra affär i slutet av Q3, det vill säga nu i slutet av september. 

Även om vår marknad och verksamhet i viss utsträckning fortsatt präglas av Covid-19 väntas våra offensiva satsningar de senaste kvartalen fortsätta bära frukt. Vårt erbjudande inom digital filmkommunikation är mer relevant än någonsin. Få av våra branschkollegor kan mäta sig med den bredd, kvalitét och kapacitet SMG erbjuder. Det märks i affärerna vi vinner, i det förtroende vi får från kunderna och kommer att märkas i fortsatt stark, lönsam tillväxt.

Från den 1 september är jag mycket glad över att min kollega Peter Söderlind tar över rollen som VD, när jag tillträder som styrelseordförande. Vi har arbetat mycket tätt ihop under flera år för att utveckla och verkställa bolagets tillväxtstrategi, vilket gör honom till en utmärkt efterträdare och ledare för SMG.

Jag ser samtidigt fram emot att fokusera på strategiska tillväxt- och affärsfrågor tillsammans med vår mycket kompetenta styrelse. Vi har expanderat i hög takt sen bolaget startades, men fantastiskt många tillväxtmöjligheter återstår. Det ska bli otroligt spännande att nu ta tillvara på dem i en ny roll.  

Anders Brinck

VD

 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Rapportkalendarium

Rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com.

Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2021 kommer att publiceras den 25 november 2021.

Bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2021 kommer att publiceras den 28 februari 2022.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

 

Stockholm den 27 augusti 2021,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Shortcut Media AB (publ)

Ynglingagatan 15

113 47 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se