Föreslagna riktade nyemissioner i myFC förväntas inbringa cirka 32 miljoner kronor

Nya och befintliga investerare, inklusive företagsledningen, har för avsikt att teckna 16 miljoner aktier i det svenska bränslecellbolaget myFC (MYFC) genom två riktade nyemissioner. De föreslagna nyemissionerna förväntas inbringa 32 miljoner kronor före emissionskostnader och är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma den 24 juni.

Styrelsen för myFC arbetar kontinuerligt med långsiktig finansiering av företaget, och föreslår nu en riktad nyemission till en grupp nya och befintliga europeiska investerare. Dessutom föreslår en av huvudägarna ytterligare en riktad nyemission till styrelse och ledning.

De riktade nyemissionerna om totalt 16 201 900 aktier till ett pris av 2 kronor per aktie är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma den 24 juni 2020. Priset innebär en premium i jämförelse med stängningskursen den 3 juni om ca 25%. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

– Jag är glad att meddela att vår omfattande strategiska tillväxtplan framskrider enligt plan i och med att vi når ytterligare en milsten. Vi har framgångsrikt säkrat finansiering för myFC, vilket kommer att göra det möjlighet för företaget att kapitalisera på kommersialiseringen av dess unika bränslecellsteknik, under den mycket motiverade och ambitiösa ledningen av vd Michael Glantz och hans ledningsgrupp, säger Markus Hermanek, styrelseordförande för myFC.

– De finansiella medel vi säkrat kommer att användas för att ytterligare möjliggöra ett utsläppsfritt klimatavtryck och e-mobilitet, i linje med lagstiftning som nu implementeras av regeringar och efterföljs av ledande företag i Europa och över hela världen. Härmed kan vi tydligt kapitalisera på myFC:s unika position som global industriledare inom mikrobränsleceller, vilket gör mig mycket stolt, tillägger Markus Hermanek.

Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i myFC att öka från 156 683 087  till 172 884 987 och aktiekapitalet kommer öka med cirka 947 479,62 kronor, från 9 162 754,46 kronor till 10 110 234,07 kronor motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 9,4%, efter registrering på Bolagsverket.

Nedanstående har inbjudits att delta i den riktade emissionen:

Investering (SEK) Antal aktier
Europeiska investerare 29 824 000 14 912 000
Styrelse och ledning
Alex Guy 2 230 000 1 165 000
Markus Hermanek 139 800 69 900
Johnny Bräster 50 000 25 000
Ulf Henning 20 000 10 000
Sebastian Weber 20,000 10 000
Michael Glantz 20 000 10 000
Summa 32 403 800 16 201 900

Nuvarande huvudägaren H119 kommer då, tillsammans med Markus Hermanek och Alex Guy, att ha en ägarandel på omkring 27%.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020 kl.13:00 CEST. 

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se