Företrädesemission om 27,3 MSEK har registrerats hos bolagsverket. Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14

Sista dag för handel med BTA B är 2024-06-14

Latvian Forest Company AB (publ) har genomfört och registrerat hos Bolagsverket företrädesemission om 27,3 MSEK som genomfördes med stöd av styrelsebeslut och var bemyndigad av bolagsstämman. Som tidigare rapporterats styrelse beslutade om en riktad nyemission av högst 3.333.047 nya B-aktier med emissionskursen 8,20 kr per aktie. Det totala antalet aktier är nu 39.996.568 st varav 80.000 st är A-aktier. Aktiekapitalet är nu 4.479.749,387614 euro.

Sista dag för handel i BTA B är fredag den 14 juni 2024. Med anledning av registreringen kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med nya aktier. Handel i nya aktier kommer att kunna ske från det att de finns tillgängliga på kontot den 20 juni 2024.

Nyemissionen av aktier, som Latvian Forest Company AB genomförde under slutet av april övertecknades med en teckningsgrad om 238 procent och tillförde 27,3 MSEK. Syftet med nyemissionen var att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt att återbetala skulder om ca 15 MSEK. Skulderna avser krediter från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv under 2023. Dessa skulder har bolaget återbetalt under juni 2024.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se