Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM

Ledningen för Latvian Forest Company har under våren, tillsammans med styrelsen, genomfört en grundlig utvärderingsprocess av olika marknadsplatser som resulterade i att vi beslutat att ansöka om notering på NGM Nordic SME. Målet är att genomföra listbytet under andra kvartalet 2024.

Vi är övertygade om att NGM, givet var bolaget befinner sig idag, är en utmärkt marknadsplats för oss att fortsätta växa från framöver, i linje med våra ambitioner och tillväxtplaner. Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men bolaget kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan komma att öka.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se