Första dag för handel i HODL SPAC Europe AB

Idag är första dag för handel i HODL, ett svenskt förvärvsbolag, eller ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Bolaget syftar att genomföra ett förvärv inom en period av 24 månader efter första noteringsdagen av aktien.

Bolaget HODL SPAC Europé AB bildades den 19 oktober 2021 och är ett svenskt SPAC-bolag. HODLs avser att inhämta kapital genom en ägarspridning genom noteringen på Spotlight Stock Market, följt av att genomföra ett förvärv inom en period av 24 månader. Det externa kapitalet som anskaffas kommer helt eller delvis finansiera det vederlag som ska erläggas för att slutföra ett eller flera förvärv. Börsnoteringen möjliggör för styrelsen och ledningen att aktivt börja arbeta med att utvärdera, granska och potentiellt förvärva ett målbolag. HODL letar efter ett målbolag som har en tydlig affärsmodell och vars huvudtema är kopplade till blockchainteknologin, ett tema som bolagets ledning och styrelse har omfattande erfarenhet och expertis inom.

”Spännande med det stora intresset för HODL SPAC! Vi är ödmjuka inför det förtroende det visar för teamet, men kanske viktigast av allt den nyfikenhet som uppenbarligen finns för blockchain och dess potential. Blockchain är en av de största innovationerna i modern tid och, med en decentraliserad teknologi som blockchain, Web 3 och Metaverse ritas den digitala kartan om. Det kommer att ge färre mellanhänder samt innebär att ägande och värdeskapande decentraliseras, vilket kommer att driva tillväxt, produktivitet och innovation. Det är inom detta tillväxtområde vi nu söker bolag till vår SPAC. WAGMI,” säger grundare och VD Vahid Toosi.

”Idag välkomnar vi HODL SPAC till Spotlight. HODL SPAC är det andra SPAC-bolaget att noteras på Spotlight efter att vi har uppdaterat vårt regelverk och det ska bli spännande att följa deras resa,” säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

Presskontakt
Anders Eriksson, Marknadsplatschef Spotlight
+46 79 006 65 66, ae@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT
Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.
spotlightstockmarket.com