Nytt lagstiftningsinitiativ tillkännagavs för att stärka vågkraften i New Jersey, USA

Under Eco Wave Powers klockringningsceremoni på Nasdaq Capital Market tillkännagav New Jersey Assemblyman Robert J. Karabinchak sin avsikt att införa ny lagstiftning som adderar vågenergi i New Jerseys energiplan och hjälper New Jersey att bli den första amerikanska delstaten med ”proof of concept” av kommersiell vågenergi.

Eco Wave Power’s Founder and CEO Inna Braverman and Assemblyman Robert Karabinchak, New Jersey, at the Nasdaq Opening Bell

Stockholm, Sverige – 21 januari 2022 – Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq: WAVE) (”Eco Wave Power”), en ledare inom produktion av ren el från havsvågor, hade igår sin officiella klockringningsceremoni på Nasdaq Stock Market.

Under ceremonin delade Robert J. Karabinchak, ledamot av New Jersey General Assembly for the 18th legislative district, sin vision för att stödja lagstiftning för att främja vågenergi i New Jersey.

"Ren energi är i centrum för USA:s ekonomiska framtid", sa Robert J. Karabinchak. "Min hemstat New Jersey har varit en ledare inom energiinnovation sedan Thomas Edisons dagar, som givit namn till med hemstad."

Robert J. Karabinchak planerar att införa ett initiativ för att stärka vågenergi som en framtida förnybar energikälla. Genom att inse denna tekniks fantastiska potential kan staten sikta på att inkludera vågenergi i sin energiplan och utveckla en process för dess utbyggnad längs New Jerseys kust. Denna åtgärd kommer att hjälpa New Jersey att bli den första amerikanska delstaten med kommersiell vågenergi.

"Vår guvernör har lagt upp ett av de mest ambitiösa målen för ren energi i landet – 35 % till 2025 och 100 % till 2050," sa Robert J. Karabinchak. "Dessa mål kommer till stor del att uppfyllas av havsbaserad vindkraft och solenergi, vars lagstiftning jag är stolt över att ha sponsrat. Våra mål för förnybar energi kan dock bara uppnås när alla förnybara källor samverkar, inklusive vågenergi.”

"Vi ser inte bara detta som ytterligare ett steg mot att minska vårt beroende av fossila bränslen och bekämpa klimatförändringar, utan också ett sätt att bygga vår ekonomi och skapa arbeten", fortsatte Robert J. Karabinchak. "Det är så vi håller Thomas Edisons pionjäranda vid liv idag – vi omfamnar nya idéer och innovation i vårt land, särskilt företag som Eco Wave Power, som har visat sig vara ledande inom global vågenergiutveckling och implementering. Jag är stolt över att välkomna och gratulera Eco Wave Power till noteringen på Nasdaq U.S. Capital Market.”

För hans fullständiga tal, se följande video från Eco Wave Powers klockringningsceremoni: https://youtu.be/dITyCqRiKSE, vilken inte utgör en del av detta pressmeddelande.

Marknadsöppningsceremonin kan ses på https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony.

Besök http://www.facebook.com/Nasdaq för multimediafunktioner såsom exklusivt innehåll, fotoinlägg, statusuppdateringar och videor från ceremonierna. För nyhetstweets, besök @nasdaq.

För mer information om Eco Wave Power, besök www.ecowavepower.com.

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North and EWPG’s ADSs (WAVE)   handlas på Nasdaq Capital Market.

Vator Securities är Bolagets Certified Advisor (+46 8 580 065 99, ca@vatorsec.se).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på www.ecowavepower.com.

Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094

För ytterligare förfrågningar från investerare/media, vänligen kontakta:

Investerarkontakt:
Matt Chesler, CFA
FNK IR
+1.646.809.2183

wave@fnkir.com

Mediakontakt:
Allison+Partners

EcoWavePower@allisonpr.com

Nasdaq MarketSite mediakontakt:

Peter Gau
(201) 388-9682
Peter.gau@nasdaq.com

Information om datafeed:

Fiberlinje (Encompass Waterfront): 4463

Gal 3C/06C 95,05 grader Väst
18 mhz lägre
DL 3811 Vertikal
FEC 3/4
SR 13.235
DR 18.295411
MOD 4:2:0
DVBS QPSK

Sociala media:

För multimediafunktioner som exklusivt innehåll, fotoinlägg, statusuppdateringar och video av klockringningsceremonier, besök vår Facebook-sida: http://www.facebook.com/nasdaq.

För bilder från ceremonier och evenemang, besök vår Instagram-sida: http://instagram.com/nasdaq.

För nyhetstweets, besök vår Twitter-sida: http://twitter.com/nasdaq.

Webbsändning:

En livestream av Nasdaq Opening Bell kommer att finnas tillgänglig på: https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony.

Foton:

För att få ett högupplöst fotografi av Market Open, gå till https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden i enlighet med "safe harbor"-bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som "förväntar sig", "förutser", "avser", "planerar", "tror", "söker", "uppskattar" och liknande uttryck eller varianter av sådana ord är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Till exempel använder Eco Wave Power framtidsinriktade uttalanden när man diskuterar Robert J. Karabinchak lagstiftningsinitiativ med avseende på vågenergi och att detta initiativ potentiellt kan hjälpa New Jersey att bli den första amerikanska delstaten med kommersiell vågkraft. Dessa framåtblickande uttalanden och deras implikationer är baserade på de nuvarande förväntningarna från ledningen för Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat avviker väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat krävs enligt lag, åtar sig Eco Wave Power inte att offentligt offentliggöra några ändringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om risker och osäkerheter som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken "Riskfaktorer" i Eco Wave Powers registreringsutlåtande på formulär F-1 som lämnats in till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.