Första dag för handel i Sensidose AB

Idag är första dag för handel i Sensidose AB, ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom.

Sensidose har utvecklat läkemedlet Flexilev® som, i kombination med den egentillverkade doseringsapparaten MyFID®, individualiserar och fintitrerar behandlingen av Parkinsons sjukdom. Bolagets vision är att förbättra livskvaliteten för patienter med kroniska sjukdomar genom en förbättrad individualiserad medicinering som leder till bättre effekt och minskade biverkningar av given behandling. Nu befinner sig Bolaget i en tillväxtfas med fokus på utveckling och lansering av en ny doseringsapparat – ORAFID. Den nya doseringsapparaten syftar till att erbjuda en optimal behandlingsmetod även till patienter i tidigare faser av Parkinsons sjukdom. Emissionslikviden avser huvudsakligen att realisera utvecklingen av ORAFID som planeras att lanseras under slutet av 2023.

”Idag välkomnar vi Sensidose till Spotlight! Bolaget har en unik behandling av Parkisons och står nu inför en spännande tillväxtresa där de avser att introducera en ny doseringsapparat. Vi ser fram emot att följa deras resa,” säger Carl-Henrik Nordberg, Head of Listing, Spotlight.

Presskontakt
Anders Eriksson, VD
+46 79 006 65 66, ae@spotlightstockmarket.com

OM SPOTLIGHT
Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR.
spotlightstockmarket.com