Fortsatt observationsnotering i FX International AB:s aktie till följd av ny noteringsprövning

(for English version see below)

Spotlight Stock Market har beslutat att FX International AB ska vara fortsatt noterade på Spotlight Stock Markets observationslista. Detta till följd av att FX International AB kommer genomgå en ny noteringsprövning.

FX International AB:s aktie har sedan 17 april 2018 handlats på Spotlight Stock Markets observationslista. Skälen till observationsnoteringen framgår av Spotlight Stock Markets pressmeddelanden från den 17 april 2018.

Med anledning av informationen som lämnats i dagens pressmeddelande kommer handeln i bolagets aktie fortsatt ske på Spotlight Stock Markets observationslista fram till dess att bolaget har genomgått en noteringsprövning.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.comPress Release                                                                                                                     June 11, 2018 

Continued observation list for FX International AB’s share

Spotlight Stock Market has decided that the trading in FX International AB’s share shall continue to take place on the observations list.

FX International AB’s share has been traded on Spotlight Stock Market’s observation list since April 17th, 2018 due to reasons stated in press release from Spotlight Stock Market on April 17th, 2018.

Given the information in today’s press release from the company, FX International AB’s share will continuously be traded on the observation list until the company has fulfilled the listing process.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become- and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com