Framgångsrik emission i Lundabolaget PainDrainer AB

LUND, SWEDEN – Startup bolaget PainDrainer AB har tagit in 12,5 MSEK för att fullt ut fokusera på kommersialiseringsfasen av sin unika smärtcoach PainDrainer®.

PainDrainer® har utvecklats tillsammans med ledande smärtspecialister i Skandinavien och USA och bygger på vetenskapligt bevisade metoder. PainDrainer® är först i världen med att kombinera neurala nätverk med patientinformation vilket öppnar upp för helt nya patient-centriska möjligheter att påverka livskvaliteten för de som lever med långvarig smärta.
”Emissionen var mycket framgångsrik tack vara det stora intresset hos befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen och jag vill speciellt passa på att hälsa Almi Invest varmt välkommen. PainDrainer befinner sig i en oerhört spännande fas och vi ser nu fram emot att stärka organisationen och fokusera på kommersialiseringen av PainDrainer®”, säger Prof. Carl Borrebaeck, arbetande Styrelseordförande i PainDrainer AB.
Almi Invest har valt att investera i PainDrainer AB.
”Vi ser en stor potential i PainDrainer med en möjlighet att tillföra stor medicinsk nytta för personer som lever med kronisk smärta, och ser fram emot en mycket spännande resa”, säger Per Antonsson, Investment Manager på Almi Invest.
PainDrainer® är en helt unik smärtcoach som hjälper de som lever med långvarig smärta att öka sin livskvalitet och minska sin smärtnivå. Appen, som tack vare AI är helt patient-centrisk, ger insikter hur de vardagliga aktiviteterna påverkar smärtnivån och hjälper därmed användaren att återta kontrollen över sitt liv. PainDrainer ger helt individ-anpassade råd och förslag hur aktivitetsbalans uppnås och hjälper till att prioritera de aktiviteter som är värdefulla för användaren. PainDrainer är klinisk bevisad samt är CE märkt och har klartecken för FDA MMD class I.

För mer information, vänligen kontakta: Carl Borrebaeck Ordf PainDrainer AB carl.borrebaeck@paindrainer.com 0708-218330 

Om PainDrainer AB
PainDrainer AB är ett bolag som utvecklar digitala redskap inom hälsa. PainDrainer grundades 2018 av Prof. Carl Borrebaeck, Dr. Maria Rosén Klement (själv kronisk smärtpatient), samt Göran Barkfors (IT-specialist). Idén föddes gemensamt då Maria efter att ha deltagit i flera smärtrehabiliteringsprogram insåg att smärtan påverkas av fler faktorer än vad som går att själv hålla reda på, då den ena dagen sällan är den andra lik. PainDrainer® använder avancerade beräkningar baserat på artificiell intelligens för att coacha användaren i att planera sin dag utan att överskrida en viss smärtnivå samt säkerställa att det finns energi över till aktiviteter som användaren värdesätter högt.
PainDrainer® har klinisk evidens, är baserat på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), self-management och artificiell Intelligens (AI) samt är CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I. www.paindrainer.com