Freetrailer Group A/S i nytt och spännande samarbete med den svenska hamburgerkedjan MAX Burgers

Sveriges äldsta hamburgerkedja och Freetrailer har nämligen inlett ett samarbete som innebär att Freetrailers delningsekonomiska släpvagnskoncept framöver kommer att erbjudas intill MAX Burgers restaurang i Örebro. Släpvagnarna kommer att kunna lånas från och med början av april 2020, och kommer att vara försedda med Freetrailers digitala låssystem som ger 100 % flexibilitet till både MAX Burgers och deras kunder.

Freetrailers enkla och självbetjänade koncept har nu hittat till Sveriges äldsta hamburgerkedja, som har insett värdet i att erbjuda gratis lån av släpvagnar till sina kunder.

“Vi ser en stor potential och synergi i att kunna erbjuda Freetrailers delningsekonomiska koncept åt personer i Örebroområdet, och att på så sätt kunna hjälpa till med både mat och transportmedel, vilket vi hoppas ska göra ett besök hos oss ännu bättre” säger Tobias Karlsson, marknadsföringschef på MAX Burgers.       

MAX Burgers har idag 153 restauranger i primärt Sverige, Danmark och Norge – samma länder som Freetrailer finns i.

Förutom att erbjuda Freetrailers koncept åt MAX Burgers kunder och övriga lokalbefolkningen i Örebroområdet, har samarbetet även en grön vinkel. Bakom samarbetet finns även en plan på att samla in uppgifter om släpvagnarnas körmönster, och dessa uppgifter kommer att ligga till grund för klimatpositiva åtgärder.

“Jag ser en stor potential och ett stort värde i samarbetet och det gemensamma projektet, och jag är säker på att resultaten av samarbetet kommer att vara mycket användbara och relevanta för både MAX Burgers och Freetrailer” säger Freetrailers CEO, Philip Filipsen och tillägger: “förutom den mycket spännande gröna aspekten, ser jag även en fin synergi i att kombinera vår släpvagnsservice med en rikstäckande restaurang. De flesta blir ju hungriga när de flyttar något från A till B.”

Hos båda parterna är stämningen positiv, och ledningens förväntningar på projektet är höga.

“På MAX Burgers har vi ett solitt klimatarbete. Menyn är klimatpositiv, vilket betyder att företaget inte bara kompenserar för alla sålda produkter, utan även ytterligare 10 %. Hållbarhetsaspekten avspeglar även i samarbetet med Freetrailer. Dels genom att bidra till en växande delningsekonomi som Freetrailer står för, och dels genom att säkerställa att det klimatkompenseras för användning av de släpvagnar som lånas ut hos MAX Burgers” säger Tobias Karlsson, marknadsföringschef på MAX Burgers.
 

Det nya partnerskapet är intressant, sett både ur ett företagsutvecklings- och miljömässigt perspektiv, då kombinationen mellan de två företagen och de gröna åtgärderna kan rymma flera spännande möjligheter i ett framtida samarbete.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD 
e-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, Pelican och Bilka för att nämna några. 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 millioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR