Freetrailer Group A/S utökar samarbetet med ICA MAXI och inkluderar samtidigt ICA Kvantum i partnerskapsavtalet

ICA MAXI och ICA Kvantum är båda en del av detaljhandelsgiganten ICA Gruppen, som idag har ca. 1300 butiker och en marknadsandel på 36% i Sverige. Kedjan har kontinuerligt utökat samarbetet med Freetrailer, och nu inkluderas även ICA Kvantum i samarbetsavtalet.

Under den kommande perioden kommer sammanlagt 35 nya släpvagnar att levereras till 9 butiker runt om i Sverige.

De 9 butikerna har alla ingått ett treårigt avtal med Freetrailer och med dessa släpvagnar på plats ökas det totala antalet släpvagnar till 64 stycken fördelade på 14 av kedjans platser. Samtliga släpvagnar levereras med den elektroniska låslösningen Freelock, som används via Freetrailers app, vilket ger kunder och partner möjlighet till en hundraprocentig självbetjäning.  

Det utökade samarbetet uppfattas ytterst positivt hos Freetrailer, som även ser en stor potential i att ICA Kvantum med deras 127 butiker är en ny partner.  

“Vi är jätteglada för utvecklingen av vårt samarbete, som bidrar till att ännu fler svenskar får möjlighet att ta del av en snabbt växande delningskultur. Dessutom finns det en enorm potential i samarbetet, eftersom ICA Gruppen innehar en solid marknadsandel av detaljhandeln i Sverige. Vi kontaktas regelbundet av olika livsmedelsbutiker – nu även kedjedelen Kvantum, och vi har fortlöpande en tät och god dialog. Alla nya avtal ingås inom en månad, och vi vet att med en partner som ICA MAXI kan det plötsligt gå riktigt bra. Vi tror att tillväxten och det spännande samarbetet med koncernen kommer att fortsätta.” Säger Country Manager, Lars Kronqvist.

I följande städer kommer det framöver att vara möjligt att använda sig av Freetrailers tjänst:  

ICA MAXI 

Råå Helsingborg, Kungsbacka, Härnösand, Sundsvall, Gävle och Hyllinge. 

ICA Kvantum 

Munkebäck Göteborg, Lerum och Trollhättan  

“ICA:s vision är att underlätta vardagen för våra kunder, och det kan Freetrailer bidra till med deras delekonomiska affärsmodell och digitala lösningar, som ger kunderna det de behöver, när de behöver det. Att erbjuda kunderna denna service ger goodwill och skapar kundlojalitet.” Säger Jerker Karlsson, ICA Maxi Hyllinge.

Just detta är också något som Freetrailer märker. “Det faktum att vi kontinuerligt gör vårt företag mer digitalt, exempelvis med Freelock, sätter våra befintliga och potentiella partners ett stort värde på, eftersom Freetrailers tjänst därmed inte är resursbelastande för dem. Det är bl.a. också orsaken till att vi har en stor framgång med partnerskap som har obemannade platser – t.ex. bensinstationer och lagerförvaring. Vi kan med vår Freelock tillhandahålla en flexibel lösning som gynnar både partnern och partnerns kunder. Säger Country Manager, Lars Kronqvist. 

Sverige är en högväxtmarknad för Freetrailer Group A/S, och det ökade samarbetet med ICA MAXI och inkluderandet av ICA Kvantum kommer att bidra till företagets fortsatt starka tillväxt, vilken förväntas öka ytterligare under 2020. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.