Frill Holding AB agrees exclusive rights to Zendegii Ltd. patented flavor technology for frozen products

STOCKHOLM, Wed, April 3, 2019 15:50 CET  

Frill has exclusive use of Zendegii Ltd patented flavor technology for applications in frozen products.

Frill Holding AB has today signed a 5 year, extendable agreement with Zendegii Ltd. for exclusive use of its flavor technology for frozen applications.  The initial 5 years will be free from royalties, and any products developed during these 5 years will be free from royalties over the product life span.  Zendegii’s patented technology (patent number 20140220195) is used by some of the world’s leading consumer goods companies and retailers in ambient products, which allows them the creation of signature tastes and placebo effects using flavors.  For example, a product can be made to taste sweeter without adding any sugar or sweetener.  Frill will use this technology to help make the taste of its products more attractive using natural extracts, flavors and aromas.  Frill’s CEO, Dr. Khosro Ezaz-Nikpay says that “Zendegii’s technology will give Frill a strong edge and make its products even tastier, even though only natural flavors are used.  It will also help Add ice-cream, our functional brand, to create attractive functional solutions by covering the off-taste of some of the functional ingredients, such as protein, and some minerals”.

About Frill Holding AB 

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods. Its first products are Frill The Frozen Smoothie, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and vegetable, and Add ice-cream, a healthy functional ice-cream that delivers functional benefits such as protein or vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers affordable healthy nutrition and insight to consumers. Frill’s own frozen texture technologies allow the creation of creamy textures for frozen products, without the need for fat or high sugar. It can thus be applied to products made entirely from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.

The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB’s certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Press Enquiries 

For further information please visit: http://www.Frillholding.com/

or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

For accuracy, please exclusively rely on the English version.

Frill Holding AB får exklusiva rättigheter till Zendegii Ltds patenterade smakteknik

STOCKHOLM, onsdag 3 april, 2019 15:00 CET

Frill har fått exklusiva rättigheter till användning av Zendegii Ltds patenterade smakteknik för applikationer i frysta produkter.

Frill Holding AB har idag tecknat ett 5-årigt avtal, med möjlighet till förlängning, med Zendegii Ltd. för exklusiv användning av Zendegiis smakteknik för frysta applikationer. De första 5 åren är fria från royalties och alla produkter som utvecklas under denna tid kommer att vara fria från royalties under produktens livslängd. Zendegii’s patenterade teknik (patentnummer 20140220195) används av några av världens ledande konsumentvaruföretag och återförsäljare (för deras icke-frysta produkter) vilket gör det möjligt att skapa signatursmaker och placeboeffekter med hjälp av smakämnen. Med hjälp av teknologin kan exempelvis en produkt skapas som upplevs sötare utan att tillsätta något socker eller sötnings medel. Frill kommer att använda denna teknik för att ytterligare förhöja smaken på sina produkter med hjälp av naturliga extrakt, smaker och dofter. Frill’s VD, Dr Khosro Ezaz-Nikpay säger att “Zendegiis teknik kommer att ge Frill ett äss i rockärmen genom att göra dess produkter ännu godare trots att man bara använder naturliga smaker. Det kommer också att hjälpa Add, vårt funktionella varumärke, att skapa attraktiva funktionella lösningar genom att täcka de bismaker som några av de funktionella ingredienserna har, såsom protein eller vissa mineraler”.

Om Frill Holding AB

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill skapar hälsosamma kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation 

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)

(khosro.nikpay@frill.eu)

Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.