Pepins – månadens uppföljning, Litium

I maj är det ett år sedan Litium, som är noterade på Spotlight Stockmarket, genomförde sin lyckade emission tillsammans med Pepins. På mindre än två timmar efter att det blev möjligt för alla att teckna aktier, hade det önskade beloppet om 32,5 miljoner kronor investerats. Vi har pratat med Litiums vd Henrik Lundin för att följa upp hur det gått sedan sist.

Hej Henrik, hur har företaget utvecklats sedan emissionen i maj?

— Det går fantastiskt bra och vi har överträffat våra mål för 2018. Vårt viktigaste nyckeltal, ARR (årligen återkommande intäkter), ökade för helåret med 47 % och med 15 % bara i fjärde kvartalet (60 % i årstakt). De årliga återkommande intäkterna var därmed uppe i 31,9 miljoner kr vid årsskiftet. Vid nyemissionen förra året ville vi uppnå 30 % i årlig tillväxt och det målet har vi slagit med råge. Ambitionen framåt är att fortsätta överträffa målen.

Bakom den starka tillväxten i framför allt fjärde kvartalet ligger den största tillströmningen av nya kunder någonsin under ett enskilt kvartal. Som bolag har vi helt klart nått en helt ny nivå.

I slutet av 2018 lanserade vi också en ny huvudversion av vår molnbaserade e-handelsplattform. Mottagandet från både kunder och partners har varit succéartat. Med Litium 7 blir det enklare för e-handlare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler och på alla marknader. Vi ser att företagens behov av att investera i sin digitala utveckling är fortsatt stora och prioriterade. Både våra kunder och målmarknad presterar väl och har en stark investeringsvilja.

Ni hade en ambition om att satsa offensivt på nya marknader efter emissionen, hur har det gått?

— Jag är mycket nöjd med att vi kom igång så snabbt i både Danmark och Norge. Redan efter förra sommaren hade vi landsansvariga på plats på båda dessa marknader. Vi får tydliga signaler om att det finns ett behov av Litiums erbjudande i midmarket-segmenten i dessa länder. Vi räknar med att de första intäkterna kommer redan första halvåret i år även om större delen bör landa under andra halvåret. Ett första steg mot en ledande position på den nordiska marknaden har definitivt tagits.

Det positiva mottagandet i Norge och Danmark stärker oss också i vår övertygelse om att vi är högst relevanta i ett globalt perspektiv. Planen är att successivt avancera internationaliseringen.

Finns det något som ni vill uppmana delägarna att hjälpa er med?

— Vi har precis släppt vår årliga studie om handel mellan företag, Svensk B2B-handel 2018. Denna vill vi gärna ha hjälp med att dela och sprida. Rapporten är Nordens största studie om digital B2B-handel och i samband med släppet genomförs även en serie events i ämnet. Ladda ned hela rapporten här

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

www.litium.se

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genoma sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.