Sex faktorer för rätt litiumdos för patienter med bipolär sjukdom

Sex faktorer kan hjälpa till att avgöra hur mycket litium behövs för att behandla...