Pepins – månadens uppföljning, Litium

I maj är det ett år sedan Litium, som är noterade på Spotlight Stockmarket,...