PENs styrelse tar beslut att rekommendera bolagstämman den 22 maj 2019 att fatta beslut om riktad emission till TUS holding affiliated enterprise

TUS holding affiliated enterprises styrelse i Kina har fattat beslut om att gå vidare med emissionen i PEN Concept Group AB enligt tidigare tecknad avsiktsförklaring. Styrelsen i PEN Concept Group AB kommer rekommendera bolagsstämman 22 maj att fatta beslut om att genomföra riktad emission till TUS holding affiliated enterprise enligt marknadsmässiga villkor.

Emissionen planeras vara genomförd senast den siste maj 2019. Vid ett tecknande kommer TUS holding affiliated enterprise att ansöka om dispens från budplikt.

TUS holding affiliated enterprise kommer att ge ett lån till Pen Concept Group AB om 5 miljoner CNY, ca 7 MSEK före aprils utgång 2019. Detta lån kommer att kvittas i kommande emission.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Robert Wu, styrelseordförande, PEN Concept Group AB
Telefon: 0735-630 935, +86 159 6983 5999

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03/04-2019.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.