FundedByMe (publ)

Bolaget visar sin bästa period, mycket bra tillväxt, fokus på sälj samt fortsatt expansion. Bolaget arbetar mot en kommande börsnotering under 2018.

Med en kraftig tillväxt och börsnotering år 2018 är vi redo att säkra medel för fortsatt tillväxt. Du är inbjuden att delta som aktieägare.

Vi är stolta över alla våra senaste prestationer; inlett samarbete med vår konkurrent Privanet i Finland, verksamma i 6 länder, en break even månad, överträffat senaste års försäljning.

Vi har framgångsrikt gjort språnget från att vara ett rent tekniskt företag till att bli säljfokuserade och vi har nästan 100 000 registrerade globala investerare.

Denna runda garanteras upp till 80% av garanter.

Läs mer på: fundedbyme.com