Seafire AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Seafire AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 16 november 2017. Seafire AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet SEA MTF.

Seafire AB är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion.

Läs mer om Seafire AB på  www.seafireab.com

Styrelseordförande för Seafire AB är Joachim Berner. Verkställande direktör är Johan Bennarsten.

”Noteringen av Seafire skapar resurser och förutsättningar för oss att fortsätta utveckla våra portföljbolag samt förvärva fler bolag och därigenom utveckla Seafire till den ledande småbolagsutvecklaren”, säger Johan Bennarsten, VD för Seafire AB.

”Vi välkomnar Seafire till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar  Roger Peleback, VD för NGM.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rågivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Johan Bennarsten, VD, Seafire AB (publ), e-post: johan.bennarsten@seafireab.com

Om NGM

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se . Följ oss LinkedIn   och Twitter .

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42