Gapwaves delårsrapport juli-september 2019: Kommersiellt genombrott, fortsatt tillväxt och förbättrat kassaflöde

Gapwaves omsättning under perioden juli-september 2019 uppgick till 5,2 mkr (0,3 mkr). Intäkterna fortsatte att öka under det tredje kvartalet drivet av ytterligare utvecklingsprojekt och det licensavtal som ingicks med Veoneer. Med dessa framgångar som bekräftar kundintresset för vågledarbaserade antenner bedöms möjligheterna för avtal med fler kunder att öka. För att möta detta intresse samt för att investera i industrialisering och processutveckling genomfördes en riktad nyemission om 74 mkr i början av oktober.

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,2 mkr (0,3 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 mkr (-9,0 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -5,5 mkr (-9,1 mkr) vilket motsvarar -0,22 kr (-0,37 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -1,9 mkr (-11,0 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 50,5 mkr (83,6 mkr)

Nio månader (1 januari – 30 september 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,9 mkr (1,7 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -24,8 mkr (-28,1 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -25,0 mkr (-28,3 mkr) vilket motsvarar -1,03 kr (-1,81 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -21,9 mkr (63,1 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 50,5 mkr (83,6 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

”Under tredje kvartalet 2019 fortsatte den positiva utvecklingen med tillväxt i omsättning, ett klart förbättrat kassaflöde och inte minst två positiva händelser på kundsidan. Med två globala underleverantörer av bilradar på kundlistan bekräftas kundintresset för Gapwaves teknologi. Drivet av skiftet i frekvensstandard för bilradar ser vi ett fortsatt stort intresse vilket förväntas leda till nya affärer med fler kunder inom detta segment”.

”Framöver är ambitionen att växa med ytterligare kundavtal samt att fortsätta arbetet med att utveckla bolaget till en komplett leverantör av vågledarbaserade antenner. Med en stark finansiell position som ger långsiktig uthållighet satsar vi för fullt på att ta en betydande del av marknaden för vågledarbaserade antenner”.  

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 39 53 27
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
ww.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.