Global Gaming 555 AB Tobias Fagerlund utsedd till tf VD (English version follows)

Styrelsen i Global Gaming har idag utsett Tobias Fagerlund till t.f. VD och koncernchef. Nuvarande VD Joacim Möller kommer att lämna sitt uppdrag i koncernen med omedelbar verkan. Tobias sitter i styrelsen för bolaget sedan 2016.

Den förändring som den svenska spelmarknaden går igenom bl.a. efter det att den nya spellagstiftningen trädde i kraft vid årsskiftet är omfattande. Den har medfört stora förändringar för alla aktörer verksamma på den svenska spelmarknaden, inte minst för Global Gaming.

Det är styrelsens uppfattning att Global Gaming är ett i grunden starkt bolag med stora förutsättningar att fortsätta vara en betydande aktör på den svenska marknaden. För att lyckas med det behöver bolagets förändringsarbete intensifieras ytterligare och det är styrelsens uppfattning att det omfattande arbetet och vägen framåt behöver ett nytt ledarskap.

Tobias har lång erfarenhet från ledande operativa befattningar och styrelsearbete inom spelindustrin och i noterade miljöer och stor insikt i de utmaningar och nödvändiga åtgärder som bolaget står inför.

Arbetet med att rekrytera en ny permanent VD och koncernchef inleds omgående.

Om Global Gaming
Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Eidensjö, Styrelseordförande
peter.eidensjo@globalgaming.com

Tobias Fagerlund, tf CEO
+46 (0)704 15 05 85, tobias.fagerlund@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 19:45 CET.

English
Global Gaming 555 AB Tobias Fagerlund appointed as acting CEO

The Board of Directors of Global Gaming has today appointed Tobias Fagerlund as acting CEO. Current CEO Joacim Möller will leave his assignment in the Group with immediate effect. Tobias is a member of the company’s Board since 2016.

The change that the Swedish gaming market goes through after the new legislation came into force at the beginning of the year is extensive. It has led to major changes for all gaming operators in the Swedish gaming market, not least for Global Gaming.

It is the Board’s opinion that Global Gaming is a fundamentally strong company with great potential to continue to be a significant player in the Swedish market. In order to succeed, the company’s adaptation to be further intensified. It is the Board’s opinion that the extensive work and the way forward needs a new leadership.

Tobias has extensive experience from leading operational positions and board appointments in the gaming industry and listed companies and great insight into the challenges and necessary measures that the company faces.

The work of recruiting a new permanent CEO starts immediately.

About Global Gaming
Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on a revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. Global Gaming was named Sweden’s fastest growing technology company (Deloitte Sweden Technology Fast 50) in November 2018. The company’s Certified Adviser is Redeye AB.

 

For further information, please contact:
Peter Eidensjö, Chairman
peter.eidensjo@globalgaming.com

Tobias Fagerlund, acting CEO
+46 (0)704 15 05 85, tobias.fagerlund@globalgaming.com
 

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on April 29, 2019 at 19:45 CET.