Gold Town Games beviljas FoU-stöd för plattformen W3XM

Spelutvecklingsbolaget Gold Town Games har beviljats stöd inom ramen för regeringens beslut om forskning och utveckling för arbetet med plattformen W3XM. Bolaget har erhållit en retroaktiv återbetalning på 1,5 miljoner kronor från tidigare betalda arbetsgivaravgifter. Beloppet bokförs i fjärde kvartalet 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Gold Town Games förväntas framgent göra en besparing på arbetsgivaravgiften på ungefär 50 000 kronor per månad, så länge arbetet inom ramen för forskning och utveckling fortskrider.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire