GoldBlue AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

GoldBlue AB är ett investmentbolag vars affärsidé är att investera i respektive genom dotterbolag driva företag verksamma inom online casinomarknaden, främst i Asien. I detta syfte sätts dotterbolag upp för varje enskild spel-/affärsverksamhet för att möjliggöra eventuell vidareförsäljning av respektive dotterbolag till tredje part. GoldBlue AB:s vision är att via dotterbolag bli en av de ledande aktörerna inom samtliga segment av den asiatiska spelsektorn online.

Läs mer om GoldBlue AB på www.goldblue.eu. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det informationsmemorandum som har upprättats inför noteringen.

Styrelseordförande i GoldBlue AB är Rune Löderup. Verkställande direktör är Andre Rodrigues.

”Vi ser mycket fram emot noteringen på Nordic MTF och tackar NGM för en snabb hantering av ansökan. Vi vill också tacka alla våra aktieägare som har väntat med tålamod på att få GoldBlue noterat efter den övertecknade emissionen vi genomförde i december. Detta är bara början på en tillväxtresa där vi erbjuder våra ägare en ganska unik exponering mot världens snabbast växande i-gaming marknader”, säger Rune Löderup, styrelseordförande i GoldBlue AB.

”Vi välkomnar GoldBlue AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är G&W Fondkommission.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Rune Löderup, styrelseordförande, GoldBlue AB (publ), e-post: rune.loderup@goldblue.eu

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42 

Nordic Growth Market NGM-img